Home

Doe nou maar gewoon wat ik zeg!

Wij weten dat de wereld daar veiliger van wordt, maar we weten inmiddels ook dat het niet zo simpel werkt. Soms voel je je misschien zelfs als een roepende in de woestijn. Je weet heel goed hoe je jouw organisatie veiliger kunt maken, maar medewerkers en management ervaren jouw ideeën niet altijd als iets positiefs. Het is heel menselijk om weerstand te voelen bij veranderingen, zelfs als het voor een goed doel is.


Security Behaviour

Comfu richt zich op gedragsverandering waarbij iedereen in de organisatie meewerkt aan de security doelstellingen. Want is dit niet het hoogste doel? Een echt veiligere organisatie en niet alleen de juiste vinkjes voor compliancy?

Organisatiebreed

Naast alle technische en organisatorische maatregelen waar de security afdeling hard aan heeft gewerkt is het zonde om genegeerd of tegengewerkt te worden door je eigen organisatie. Het is tijd om aandacht te besteden aan de menselijke kant van security. En daarmee bedoelen we niet alleen security awareness.

Projectgericht

Bij alle security projecten waarbij medewerkers hun gedrag moeten aanpassen kan je met Comfu komen tot soepele medewerking. Ook al lijkt de verandering in de ogen van security klein, de impact voor medewerkers zal vaak als groot worden ervaren.


Visie op security

Comfu is gespecialiseerd in de menselijke kant van security. Technische en organisatorische maatregelen zijn zonder twijfel van groot belang in de wereld van privacy en  informatiebeveiliging. Maar uiteindelijk zijn het mensen die het moeten steunen en moeten doen.